Přeprava zavazadel

Podmínky přepravy zavazadel firmy A-Express, platné od 1.9.2013
Viz. www.aexpress.cz, www.cp.sk

  • Přeprava jednoho zavazadla max.váhy 20 kg a rozměrů 25x60x80 cm je zdarma.
  • Druhé zavazadlo navíc max.váhy 20 kg a rozměrů 25x60x80 bude přijato k přepravě pouze při volné kapacitě    zavazadlového prostoru  a zpoplatněno částkou 30,-Kč/1,-€.
  • Každé další za dvojnásobek ceny. Zavazadla která přesahují max.váhu nebo rozměry může společnost odmítnout přepravit!!! Váhy zavazadel nelze sčítat !!!
  • Pro jízdní kola platí sazba € 8,-/200,- Kč. Jízdní kola musí mít přepravní obal aby nepoškozovala ostatní zavazadla!! To platí jen za podmínky volné kapacity v zavazadlovém prostoru.
  • Zavazadla která přesahují max.váhu nebo rozměry může společnost odmítnout přepravit!!! Řidiči autobusu smí dle zákoníku práce manipulovat jen se zavazadly do max.váhy 20 kg.
  • V případě překročení max. váhy 20 kg za podmínky volné kapacity zavazadlového prostoru si jsou cestující povinni zavazadlo uložit sami.
  • Při ztrátě zavazadla  má cestující nárok na vrácení přepravného za ztracené zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 5000 Kč/160 €  za 1 zavazadlo a 10.000 Kč/400 € na 1 cestujícího v případě ztráty více než 1 zavazadla.
  • Váhy zavazadel nelze sčítat ! Pokud má klient jedno zavazadlo nadlimitní a druhé menší, přesto je to nadlimitní spoplatněno. V případě potřeby řidiči zavazadlo převáží a přeměří.


V Plzni dne 31.8.2013                                                                
Karel Rojko, jednatel